luni, 15 martie 2010

Avanpremieră la Adunarea generală ordinară – 2010 de Zabet Beniamin

În ziua de 26.03.2010, orele 11.00, va avea loc la sediul MTS, sala Hagi, Adunarea generală ordinară a FRKC, eveniment care ar trebui să constituie o sărbătoare a sportului cu padele şi pagăi din România.

În fapt, adunările generale ordinare sau de alegeri, se organizează o dată la 4 ani şi au ca scop bine determinat, să analizeze toată activitatea de

k-c pe anul precedent sau în cazul celor de alegeri, să aleagă prin vot secret şi democratic, o nouă structură de conducere a federaţiei.

Adunarea generală din acest an are, conform statutului, Ordine de zi, care cuprinde 11 puncte.


Mă voi referi în mod cronologic la cele mai importante punctele cuprinse în ordinea de zi, începând cu coperta, extrem de sugestivă, fără nici o poză, aşa cum se obişnuia, care să reprezinte sportivi sau echipaje medaliate la JO, CMS sau CES. Sunt convins că toţi cunoaştem motivul lipsei pictografiei !!!

1(III). Raportul preşedintelui.

Of…doamne ! Rar mi-a fost dat să citesc o asemenea elucubraţie (combinaţie de expresii haotice, greoaie, aberante), cu greşeli de exprimare, fraze lungi , încâlcite, fără sens, greşeli de ortografie şi redactare, folosirea excesivă şi nepotrivită a gerunziului, etc.

Nu ştiu cine a conceput şi redactat acest raport, dar cu siguranţă acela îşi bate joc de instituţia prezidenţială, intr-un mod grosolan şi nejustificat.

Încă din primele rânduri,apare o greşeală impardonabilă, citez: FRKC, împreună cu BIROUL FEDERAL, şi-a desfăşurat activitatea în concordanţă cu ”STRATEGIA” propusă în 2005. Nu am ştiut până acum, că cele 2 entităţi lucrează separat şi conform „noii” strategii acum, lucrează împreună !?! şi… care este acea strategie ? Singurul adevăr pe care încerc să-l sesizez este acela că într-adevăr inexistenţa strategiei este direct proporţională cu...performanţele!

Nu mai vorbim despre folosirea literelor mari şi a ghilimelelor, în totală necunoaştere a gramaticii limbii române.

În continuare, acel cineva, mulţumeşte „tuturor celor care în acest mandat(?), au participat activ la dezvoltarea acestei discipline…” Oare dezvoltare s-o numi ceea ce se întâmplă de 4 ani, in k-c din România ?

Din nou se aduc mulţumiri în numele instituţiei prezidenţiale, pentru încrederea acordată prin votul liber exprimat(oare???)…, fraza continuă cu expresii greu de înţeles de cineva neavizat ! Concret, CUI şi PENTRU CE, sunt adresate aceste mulţumiri ?

Într-un alt alineat, avem deja rezultate pe anul 2010, citez: …rezultatele obţinute în anul 2010, la CMS, CES, CMJ, CETJ şi altele…sunt în mare parte rezultatul muncii susţinute,( dacă asta este munca susţinută, cum o fi cea reală ?), a colectivelor de tehnicieni care şi-au pregătit nemijlocit sportivii. Eu înţeleg de aici că „se aruncă pisica moartă” în cârca tehnicienilor, fără a se da nicio importanţă conducerii federaţiei.

După această încercare de eschivare a responsabilităţii manageriale, iată şi „cireaşa de pe tort” citez din text: Concluzia a fost „că rezultatele slabe obţinute de SPORTIVI, nu sunt un simplu accident”. Reiese acum din context, că ar fi de vină numai sportivii !?! Oare aşa să fie ? Şi dacă numai sportivii sau tehnicienii sunt vinovaţi pentru dezastrul k-c din România, hai să-i îndepărtăm din activitatea de performanţă şi să vedem, pe cine mai conduc d-lor ?!?, pe cei de la care au primit voturi ?!?

Se aminteşte despre introducerea unei noi strategii: Strategia 2011 – 2013. Oare cu ce evenimente s-o mai corela această strategie, căci eu cred că trebuia concepută şi publicată, în perioada olimpiadei 2008 - 2012(termenul este folosit corect, olimpiada fiind perioada dintre 2 ediţii ale JO). Şi uite aşa, ne tot lăudăm că elaborăm la strategii noi, pe care, ori nu le simţim, ori ele nu există !

În finalul raportului se fac nişte propuneri spre a fi dezbătute în cadrul Adunării generale. Îmi pun o întrebare firească, cunoscând stilul pompieristic de desfăşurare al acestor evenimente, oare vom avea voie şi timp acordat, să comentăm şi să… ne dăm cu părerea ?!?

Nu comentez aceste propuneri aici şi acum, poate voi avea surpriza să am timp, să o fac la, Adunarea generală la punctul IX, Diverse !

Semnătura pe acest raport este „ Cu stimă, IOAN BÎRLĂDEANU” !?!

Foarte scurt acest material, poate că nici nu are suportul necesar… raportării unor evenimente cel puţin notabile, parafrazând textul.

2(IV).Raportul secretarului general

Eheee… Aici este şi mai tragic, dezacordurile gramaticale(scuzabile având în vedere originea persoanei !),expresiile pleonastice, greşelile de exprimare, gramaticale, ortografice, etc., sunt de data aceasta de notorietate !

Prima frază din raport este una atât de lungă, încât nu am răbdarea necesară s-o reproduc şi nici nu doresc să vă alterez buna dispoziţie. Este cu adevărat o elucubraţie…”genială” !!!

Intr-unul dintre alineate se aminteşte despre rezultatele juniorilor, citez din text: Din rezultatele prezentate reiese că juniori(lipseşte evident, încă un, i) şi-au depăşit cu mult obiectivele(chiar aşa?) propuse, (virgula folosită fără rost) şi garantează schimbul de mâine a(corect=al), kaiaciştilor şi canoiştilor Romani(nu ştiu de ce s-a folosit litera mare),ei fiind posibili medaliaţi la JO din 2012 de la Londra. Totul este bine şi frumos, numai că în anul 2009, kaiaciştii juniori(KB J), nici măcar nu s-au calificat în nicio finală la CMJ sau CETJ. Cine o fi de vină şi pentru această nouă„premieră”? Vom afla răspunsul din raportul antrenorului federal.

Într-un final apoteotic este prezentată şi o performanţă cu adevărat notabilă a k-c din România: THE SPECIAL ONE, a candidat la conducerea ECA(Asociaţia europeană de k-c) pentru funcţia de Secretar general, „din păcate ne-obţinând(unde o fi învăţat gramatica, cel care a scris acest cuvânt la gerunziu şi cu cratima respectiva ?) suficiente voturi…” Păi… acolo nu era în România, pt. ca voturile sa fie date…”democratic” şi pe urmă mai contează mult şi „aspectul comercial”, pe care, din păcate cel în cauză …

Şi ca şi cum nu ar fi fost de ajuns, tot(h) „the special one”, performează prin a fi desemnat (singurul român !?!) „Oficial Tehnic Internaţional (arbitru) la…”

Unde eşti tu Ţepeş doamne…!!!, numai pentru a scăpa…k-c de… cultul personalităţii, prost înţeles de către un(i)i !!!

3(V). Raportul antrenorului federal

Făcând parte din aceeaşi etnie cu… precedentul, posesorul portofoliului prelungit de antrenor federal, foloseşte expresii „chinuite”, termeni neadecvaţi expresiilor, şi… f. des, pronumele demonstrativ,

ceea ce, corect scris, în text, …ceace ?!?.

Dar trecând repede peste …”ceace” este de fapt, doar una dintre greşelile gramaticale des întâlnite, raportul, dezleagă MISTERUL performanţelor „nemaiântâlnite”, premiere în istoria k-c româneşti ! 1. Autoexclusul (sanchi!) „torpilor”,Ivan Potzaichin(corect scris, de unde o şti ?), beneficiarul unui Regulament de transferări, elaborat în interesele cluburilor de seniori şi 2. Nerespectarea planificării „pe blocuri”(nu de locuit) , mai ales a numitului Siposs Ioan, la lotul de KB Juniori !(în 2008 l-am propus pe Nea Traian Nădăşan antrenor la lotul de juniori şi mi-am „tras”, aproape o sancţiune !!!).

Iată cum ne-a luminat raportul antrenorului federal, care de fapt nu vrea să ştie că, un director tehnic într-o federaţie sportivă, are principala îndatorire: PERFORMANŢA şi în special cea de la seniori !

În finalul raportului se precizează explicit că,

DESCENTRALIZAREA locurilor de pregătire a fost acceptată prea uşor,… ceace, duce la un control dificil al pregătirii”.

Pe cât de scurte(adică Cele Mai Slabe din analele k-c româneşti) au fost performanţele în 2009 şi în ultimii 4 ani, pe atât de scurt a fost şi acest jalnic raport.

Concluzii la cele 3 rapoarte:

1.Vinovaţii principali pentru rezultatele dezastruoase : Ivan Potzaichin şi …ATENŢIE !.. SPORTIVII !?! Pe Ivan l-aţi autoexclus, bine i-aţi făcut, să se înveţe minte şi el – TORPILORUL - şi noi, că l-am acceptat atâta vreme în federaţie !?!

PROBLEMA GRAVĂ este, ce veţi face cu…SPORTIVII !?!

2.Conducerea FRKC nu are nicio atribuţie concretă la performanţă !

N.A.(nota autorului): Promit solemn că nu voi încerca să „dau din casă” şi să alimentez publicaţia umoristică Academia Caţavencu, cu rapoartele de mai sus !!!

4((VIII). Raportul cenzorului

Un excelent prilej de bibliografie pentru cei care vor să înveţe cum se elaborează şi editează un raport adevărat. Concis, corect formulat din toate p.d.v., direct şi la obiect. Ar fi bine să mai înveţe şi alţii… pe gratis !

Din raport reiese un lucru extrem de important, venituri proprii pe anul 2009, 136.448 lei-roni. Păi, ce-aţi făcut fraţilor cu ei, că ăştia sunt „bani buni” ? Cred că întrebarea va rămâne retorică.

În anexe, avem plăcerea de a ni se comunica şi Calendarul competiţional pe anul 2010, care …ATENŢIE, este semnat în finalul lui de vreo 4 ori, adică : Preşedinte Comisia de Competiţii, Vicepreşedinte FRKC, cu semnătură şi ştampilă şi în final ni se dezvăluie MARELE „special one”,

Prof. …………..(mi-e greu să-i mai scriu şi eu numele) !Ce-o să ne facem dacă va mai primi ceva…sarcini (chiar şi de…9 luni !), ne va trebui mult mai multă hârtie…igienică !!!

O altă anexă ne dezvăluie o propunere pe cât de aberantă, pe atât de tristă, dacă se va aproba, dar mă tem că aşa va fi !

URA !!!…taxe triple sau duble către federaţie. Dacă aici era secretul veniturilor proprii ale FRKC, atunci putem să vă mulţumim „dragi conducători” !

Până aici am exprimat unele sesizări şi opinii despre materialele pregătite şi aprobate de „MONOLIT”, pentru acest eveniment şi am tras câteva CONCLUZII:

1. Lipsa clasamentelor anuale din materialele adunării, reprezintă o sfidare la adresa sportului. În toate domeniile de activitate, dar mai ales în sportul de performanţă ierarhiile identifică activitatea, succint, dar concret.

Oare de ce nu s-au mai alcătuit şi publicat clasamentele pe anul 2009 ?

Încerc câteva supoziţii:

a) nu dorim să ne cunoaştem adevăratul potenţial, adevărata identitate, munca noastră pe un an !!!;

b) dacă ne pierdem identitatea, vom deveni sport de…masă, mai ales că se glumeşte f. des pe seama noastră…”cognac-canoe” !Poate prin prezenţa lui Iulică Ruican şi în BF al FRC, ne aciuăm şi noi la canotaj, că ei, cunosc secretul… medaliilor !

c) se doreşte mascarea unor ierarhii, ruşinoase, pentru unele structuri cu… „feţe subţiri” şi cu mulţi membrii la…conducere(caşcaval) ?

d) poate nu mai este cazul clasamentelor la toate competiţiile naţionale oficiale !

e) ICF alcătuieşte clasamente pe puncte, pe medalii şi ramuri după cum este logic şi sportiv, la toate competiţiile oficiale organizate, chiar dacă pentru noi(România), acestea au devenit umilitoare şi exasperante ;

2.Lipsa unei evaluări cu calificativ( exemplu: f. slab, slab sau …deloc).

Oare de cine ne ascundem, pe cine vrem să păcălim cu astfel de tertipuri ieftine ? Nu are nimeni, din conducerea FRKC, curajul să menţioneze că anul 2009 a fost un DEZASTRU al k-c din România, având în vedere rezultatele de la CMS şi CES ?

3.Lipsa unui bilanţ pe ultimii 4 ani, ştiut fiind faptul că Adunarea generală de alegeri din august 2009, a fost „ticluită” să fie una f. scurtă(dirijată), cu oblăduirea nemijlocită a reprezentantului MTS, iar preşedintele nu a avut timp să ne prezinte, cel puţin statistic, rezultatele din perioada 2005-2009, deşi sunt convins că ar fi vrut(oare?) !

De cine ne ascundem de nu amintim că în ultimii 4 ani s-au obţinut:

a)doar 6 medalii la CMS: 1 aur (la probă neolimpică), 3 de argint (1 la probă olimpică) şi 2 de bronz (1 la probă olimpică), adică 1 ag. şi 1 br. medalii „adevărate” !;

b) necalificarea la KB şi KF la JO din 2008, premiera absoluta;

c) neobţinerea niciunei medalii la JO din 2008;

d) necalificarea niciunui echipaj la KB şi KF în finalele A, ale CMS-2009, o alta premiera;

e) necalificarea niciunui echipaj la KB în finalele A, la CMJ şi CETJ din 2009, alta premiera. Oare la cadeţi ne-am califica ?!? F. multe premiere... nefericite !!!

f) în perioada 2001-2005, s-au obţinut numai în 2003, 6 medalii la CMS: 2 de aur, 1 aur si 1 ag la probe olimpice, locul I pe federaţii şi cel mai bun antrenor român, Igor Lipalit.

Cunoaşteţi din ce an România nu a mai obţinut o medalie la probă olimpică la KB la CMJ ? Numai pentru cultura noastră: din 1993, de la CMJ Racice! Unii dintre antrenorii de atunci de la lotul de juniori au fost schimbaţi pt. lipsa de performanţe, cu un palmares „subţire” pt. vremea respectivă: 1 aur, 2 ag şi 1 br., 2 loc IV, 2 loc V şi 1 loc VI, toate la probe olimpice ! Ce ironie a sorţii !!!

4.Lipsa de comunicare şi transparenţă a conducerii FRKC. Unii dintre federali care mai „dau din casă”, folosesc sintagma, „vezi să nu spui că ştii de la mine !” Oare de ce ? Le-o fi frică de…” cineva” ? Cine este acest „CINEVA”, ŞI CE DOREŞTE EL ?

5.Lipsa de implicare efectivă şi mai ales financiară a membrilor BF.

6.Pe ce loc se situează FRKC în 2009 în ierarhia sportului românesc ?

Păstrez plăcerea de a vă informa unele aspecte despre clasamente, la Adunarea generală, dacă nu voi fi cenzurat, ca pe vremea de tristă amintire !

7.CONCLUZIE FINALĂ:

MANAGEMENT DEFECTUOS

PROPUNERI:

1. SCHIMBAREA CONDUCERII FRKC prin Alegeri anticipate;

Dacă reprezint un pericol pt. FRKC, promit să nu mai candidez !?!

2. Înfiinţarea de urgenţă a 5-6 secţii de seniori cu suport financiar FRKC, din venituri proprii;

3. Stimularea obiectivă a sportivilor seniori cu potenţial real de medalii la probe olimpice la JO şi CMS;

4. Descentralizarea faptică, pe cluburi, care să ducă implicit la întărirea secţiilor de seniori şi la formarea şi/sau perfecţionarea unor tehnicieni de valoare. Întrunirea Lotului olimpic de seniori să se realizeze după primul concurs al sezonului, ştiută fiind finanţarea defectuoasă de la fiecare început de an şi evitarea unor fenomene de blocaj financiar, total contraproductivă, mai ales la înalta performanţă. Banii astfel economisiţi, vor putea fi utilizaţi pentru stimularea valorilor sportive;

5. Elaborarea unei STRATEGII ADEVĂRATE, EFICIENTE, cu prioritate pe probe olimpice(inclusiv pe specificul probelor pe distanţa de 200 m), pe selecţia la juniori şi F. IMPORTANT, identificarea de resurse financiare extrabugetare( C.N.Excelenţă ?!?);

6. Depăşirea actualei crize, atât de mult invocată în raportul preşedintelui, prin concentrarea şi eficientizarea activităţii pe criterii de performanţă şi teritoriale. Avem 16 loturi de J II, cu suprastructura aferentă, 43 de structuri de k-c (cu drept de vot), numai în Bucureşti sunt 13 structuri ? Le menţinem numai pt. situaţii electorale ? În folosul cui ? Câte dintre cele 36, care au votat la „Alegeri”, au contribuţii concrete la performanţa sportivă a FRKC? Dacă erau şi clasamentele publicate, se putea vedea „clarissim”, contribuţia fiecărei structuri în parte.

7. Schimbarea Statutului şi implicit a Regulamentului de transferări (extrem de păgubos chiar pentru cei care l-au elaborat);

8. Formarea unui cadru optim de lucru în federaţie, transparent, fără afinităţi electorale şi interese clientelare;

9. Dacă lipsa de tehnicieni valoroşi este o problemă acută, se poate contracta un antrenor străin şi plăti din venituri proprii;

10. Propun de asemenea, ca din Biroul federal, să facă parte 2 sportivi valoroşi, în locul celor 2 oameni de afaceri, care nu mai apar.

11. Reluarea dialogului cu Ivan Potzaichin, pt. acceptarea unei funcţii în federaţie, având în vedere că Ivan reprezintă un brand, poate singurul!

În loc de epilog:

Am scris aceste rânduri cu speranţa că vor fi citite de cei care trebuie să o facă, dar mai ales de teama justificată că nu ni se va da posibilitatea, ca de obicei, celor care chiar avem ceva de spus, prin limitarea timpului la expuneri de opinii. De asemenea îi aştept pe cei care au posibilitatea statutară şi au combătut vehement ca pe acest blog, să-şi arate „colţii”… live, la acest eveniment. Pot participa şi lua cuvântul la Adunarea generală şi persoane din afara federaţiei, fără drept de vot.

S-auzim numai de bine !

Zabet

8 comentarii:

 1. D-le Zabet,
  Ma tem ca va raciti gura de pomana ... din punctul meu de vedere (s-ar putea si altora), aveti MARE DREPTATE.
  Suntem curiosi daca rezolvati ceva la Adunarea Generala, sau macar daca sesiseaza cineva ce semnalati aici.
  Sper sa ridicati niste intrebari...

  Multa, multa bafta va doresc (cred ca aveti nevoie ... din pacate.

  RăspundețiȘtergere
 2. Caiac
  Fie ca Domnul sa le dea tuturor celor care simt si traiesc Kaiac Canoe, lumina, inspiratia si sclipirea de a distinge si separa raul de bine, performanta de esec si libertatea de sclavie, puterea de a vota iesirea din anonimat si intoarcerea acestei discipline acolo unde a fost cindva. Haideti d-lor antrenori sa lasam de-o parte supararile si ambitiile prostesti, rautatile si borcanariile, la cum merg lucrurile acum, vom ajunge sa pastorim si sa antrenam ....nimic, trebuie sa realizam in ceasul al 12-lea unde am ajuns si ce vrem de fapt.
  Daca aveti ceva de reprosat omului asta (Zabet), spuneti-i in fata, fiecare om are parti bune si parti rele, dar asta macar are capacitatea si puterea de a recunoaste si intelege, drept pentru care momentan, cred ca este singurul care poate scoate aceasta federatie din mocirla in care a ajuns. SUCCES KAIAC CANOE !

  RăspundețiȘtergere
 3. Da asa este ,trebuie organizate Alegeri Anticipate!!- Alegerile Normale au fost acum 7 luni. In mod sigur vei avea mai multe voturi dect in august ,adica 0 ca nici tu nu te mai votezi daca esti normal, DAR IN MOD SIGUR NU ESTI

  RăspundețiȘtergere
 4. Pt. ultimul dintre anonimi.
  "BAI INTELIGENTULE" ! Unde ai invatat tu atata... aritmetica, si ce stii tu despre...anonimat!
  Ramai asa ca-ti sta bine! "In mod si(n)gur!"
  Zabet

  RăspundețiȘtergere
 5. Singur are dreptate Zabet!!!

  RăspundețiȘtergere
 6. Domnule Zabet mai lasati comentariile in pace si puneti mina la treaba,ca de fapt nu sunteti prea istet.Mai e putin si se duce de ripa totul.

  RăspundețiȘtergere
 7. Anonimii au fost si vor ramane intotdeauna anonomi !
  Daca ai invatat sa citesti, ar fi trebuit sa fii...istet(?)(daca iti cer prea mult, imi cer scuze!), si sa vizitezi site-urile cu k-c din tara, UE, SUA si Asia sau rezultatele din ultimii 25 de ani, ale clubului orsovean. Daca esti din sistem si esti la fel de invidios ca multi altii, vei constata ca LTTL Orsova este Nr.1 la k-c si nu numai! Si daca faci parte din sistem si daca nu, te invit, fara sa-ti demasti identitatea(daca ti-o stii fara Catrea de identitate-CI!), sa ma(ne) urmaresti la apropiatele campionate de k-c de la Snagov si Bascov !
  Si apropos de munca specifica si commenturi, si asta din urma este o munca, numai sa stii si sa o poti face! Dupa cele 2 randuri..."duse de rapa" ale tale, ma indoiesc ca ai putea fi unul care sa dai sfaturi sau sugestii in ambele domenii. Si inca ceva, va rog si te rog, daca stii sa scrii mai mult, argumenteaza afirmatia sau afirmatiile !
  S-auzim numai de bine!
  Zabet

  RăspundețiȘtergere
 8. Faptul ca in fruntea ierarhiei nationale sunt situati sportivii de la Orsova, demonstreaza ca acolo "se munceste", colectivul este unit, tehnicieni si sportivi merg impreuna la victorii si cum este firesc primesc locurile fruntase pe podium.Acest fapt arata ca LTTL Orsova este primul in Romania.
  Am vizitat in Ianuarie 2010, pagina de net "Arras online"(Franta) si am aflat ca LTTL Orsova s-a situat pe pozitia a III a din 55 de cluburi participante, in conditiile in care Orsova a participat cu sportivi ce sunt la inceput de drum in viata sportiva.
  Noi putem sa multumim domnului coordonator Zabet Beniamin pentru faptul ca face cunoscut si in afara granitelor valoarea copiilor romani.Faptul ca la sedinta FRKC din Martie 2010,nu au fost prezentate clasamentele sportivilor pe cluburi, grupe de varsta si
  performanta, s-a demonstrat clar ca actuala conducere FRKC are un adversar redutabil, in domnul Zabet. Este o zicala romaneasca care spune ca "omul fara dusmani, nu-i face pielea doi bani".Imi pare rau ca tocmai de d-l Ivan Potzaichin s-au cramponat, noi care l-am urmarit cu sufletul la gura atunci cand concura pentru Romania, si eram fericiti ca isi marea palmaresul(acest domn nu ne cunoaste pe noi sustinatorii), dar il sustinem si acum,
  chiar daca va aduce alte medalii insa, prin copiii nostri.Dorim ca lucrurile sa se indrepte si conducerea FRKC sa fie interesata in primul rand sa creeze conditii sportivilor si tehnicienilor pentru a obtine performante, sa demonstreze ca au tot interesul sa promoveze K-C romaneasca, dar sa lase luptele de culise, pentru ca valoarea se demonstreaza.
  Va salut!

  RăspundețiȘtergere